Работа во поле

Димензии: 
44x86
Техника: 
Година: 
1959
Тематика: